Privacyverklaring

Privacyverklaring Sander Nesta

Op deze pagina kun je allerlei verplichte meldingen vinden.  Maar voordat ik begin met een opsomming van hier tot Tokyo, wil ik je heel graag duidelijk laten weten dat het nóóit mijn intentie is en zal zijn om roekeloos om te springen met jouw informatie. Daarnaast zal ik ook nóóit jouw gegevens verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen. Dat zou ik zelf namelijk ook niet fijn vinden. De informatie en gegevens die ik verzamel, worden verzameld vanwege één van de twee onderstaande redenen;

 • Om mijn diensten en aanbod te verbeteren. Zo kijk ik bijvoorbeeld regelmatig naar welke pagina’s en artikelen het meest worden bezocht.
 • Of omdat het nódig is om jou (beter) van dienst te kunnen zijn. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met andere partijen zodat ik jou de mogelijkheid kan bieden om online te betalen met iDeal.Sander Nesta, gevestigd aan Laan van Vollenhove 509, 3706 CP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sander Nesta verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens. Mits je een bestelling plaatst en/of een offerte aanvraagt.
 • E-mailadres
 • IP-adres. Alleen bij ondertekenen online offertes én bij inschrijving mailinglijst. (Met deze gegevens wordt verder niks gedaan, maar het wordt nou eenmaal automatisch bijgehouden door de derde partij).
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer.Dit wordt gebruikt voor:
 • Het opstellen van offertes (op verzoek, uiteraard).
 • Het opstellen van facturen.
 • De mailinglijst.
 • Google Analytics statistieken.
 • Facebook retargeting met een Facebook Pixel.
  Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, Facebook, etc. onderaan deze pagina vind je een lijst met partijen waar ik mee samenwerk) krijgen inzage in deze gegevens. En ook alleen omdat het nodig is om te functioneren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sandernesta.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sander Nesta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, MITS jij een klant bent óf jezelf hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Sander Nesta analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sander Nesta verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • En natuurlijk ook de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. Sander Nesta raad dan ook aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sander Nesta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sander Nesta) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sander Nesta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sander Nesta verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Boon Webdesign mee samenwerkt;

 • Hostnet, hostingbedrijf.
 • MailChimp, nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie van mensen die zich inschrijven op de mailinglijst van Sander Nesta.
 • Administratiekantoor, zij verwerken o.a. alle facturen. Sander Nesta werkt niet met een vaste partij hiervoor.
 • Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Sander Nesta.
 • Google (Analytics), zij verwerken de website statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sander Nesta gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sander Nesta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sandernesta.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sander Nesta neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sandernesta.com

Wat ik zelf nog doe om jouw privacy te waarborgen
Naast bovenstaande wettelijke eisen, onderneem ik zelf ook stappen om jouw privacy te kunnen waarborgen. Zoals ik aan het begin van deze pagina al vermelde; het is niet mijn intentie om roekeloos om te gaan met jouw gegevens.

 • Ik werk heel erg bewust met een goede, wat duurdere, hostingbedrijf. Ik wil niet samenwerken met goedkope hostingpartijen die roekeloos omgaan met mijn gegevens én jouw gegevens.
 • Al mijn websites worden minimaal één keer per maand geüpdatet, ter voorkoming van hackpogingen.
 • Ik verzamel alleen gegevens die ik écht nodig heb om jou van dienst te kunnen zijn.
 • Ik werk samen met partijen die een goede reputatie hebben. Ik betaal liever méér dan dat ik goedkope partijen inschakel die slechte kwaliteit bieden.
 • Uiteraard is mijn website beveiligd met SSL.
 • Ik sla alleen gegevens op die ik écht nodig heb. Inloggegevens en wachtwoorden bewaar ik vrijwel nooit, in verband met je privacy.

Sander Nesta, gevestigd aan Laan van Vollenhove 509, 3706CP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.